Informační systém

pro efektivní podnikání

bubbles

Pokud hledáte řešení,
kontaktujte nás ještě dnes:
Váš EXAS tým.


uživatelů ví proč používá systém QI
Oborová
řešení


Přenášíme úspěšné postupy, které se osvědčily ve Vašem podnikatelském prostředí.

Automobilový průmysl

„Informační systém QI nám umožňuje nejen efektivně řídit podnikové procesy, ale díky své elasticitě zabezpečuje rozvoj informačního systému ruku v ruce s růstem naší společnosti.“

Mgr. Petr Hájek

jednatel společnosti SOR Libchavy

Případová studie

„Největší rozdíl mezi QI a ostatními systémy vidím v příjemnější orientaci. Pro mne je například ideální pro zpracování finančních reportů.“

Ing. Dalibor Procházka

finanční ředitel MAGNETON

Případová studie

Obsažené aplikace
 • Rámcové kontrakty a odvolávky
 • Podpora EDI komunikace
 • Dlouhodobé plánování a vyhodnocení
 • Promítání odvolávek do výroby nákupu
 • Konfigurace výrobku
 • Plánování výrobních kapacit
 • Řízení předvýrobních etap
 • Tisky etiket s čárovým kódem na balení

Potravinářský průmysl

„Před tím, než jsme začali používat QI, jsme zaměstnávali 21 lidí na zpracování objednávek. Dnes čítá objednávkové oddělení 4 zaměstnance.“

Ing. Petr Musil

ekonomický ředitel
Procházka spol. s r.o.

Případová studie

„QI zavedlo pořádek do naší firmy a umožnilo nám plánovat výrobu masných produktů s naprostou přesností – do poslední koruny!“

Ing. Pavel Čížek

obchodní ředitel
Krahulík – MASOZÁVOD
Krahulčí, a.s.

QI pro potravináře pomáhá:
 • důsledně sledovat výrobní šarže
 • vyhovět požadavkům obch. řetězců
 • napojit výrobu na elektr. váhy
 • uplatňovat přísné normy ve výrobě
 • přesně pohlídat suroviny
 • s recepturami a cenovými kalkulacemi
 • přísnými skladovacími požadavky

Stavební výroba

"Díky QI se nám podařilo lépe zorganizovat celý proces objednávání a dodávek stavebního materiálu našim zákazníkům, nevznikají nám již prodlevy ani zbytečné skladové zásoby. Qi nám ušetřilo stovky tisíc korun."

Ing. Gerhard Kubný

vedoucí projektu
Stavebniny Janík

"V naší brandži je potřeba mít vše opravdu dobře naplánováno, jelikož stavba železobetonových kontrukcí není žádný med. QI nám s organizací jednotlivých projektů velice pomohlo a snížilo riziko prodlev v dodávkách staveb a eliminovalo tak i zbytečné vícenáklady."

Ing. Zbyněk Slamenec

obchodní ředitel
IP Systém a.s.

Obsažené aplikace
 • Nastavení časového harmonogramu projektu
 • Definování zodpovědných osob
 • Importy rozpočtů z rozpočtových programů
 • Propojení dokladů na jednotlivé etapy projektu
 • Možnost řízení subdodávek 
 • Porovnání plánovaného stavu se skutečností
 • Vyhodnocování projektu dle různých pohledů
 • Možnost ocenění činností na základě tarifu

Strojírenský průmysl

"Razantně se nám snížila náročnost administrativní práce a zprůhlednilo hosporaření. Jsme   přesvědčeni, že díky své ojedinělé elastičnosti nám QI zajistí podporu v dalším dynamickém rozvoji."

Ing. František Horák

jednatel společnosti
Prestar s.r.o.

„Informační systém QI nám pomohl vyrůst z malých garáží do moderních hal a plánovat další dynamický rozvoj naší společnosti.“

Vlastimil Koníček

jednatel společnosti
Kovokon Popovice

Obsažené aplikace
 • Technická příprava výroby
 • Řízení změn dokumentace
 • Variantní kusovníky a výrobní postupy
 • Cenové kalkulace
 • Kapacitní plánování s grafickými pohledy
 • Řízení kooperací
 • Sledování nedokončené výroby
 • Optimalizace zásob

Velkoobchod a distribuce

"Od implementace systému QI se mnohé firemní procesy několikrát změnily. Díky pružnosti a modifikovatelnosti systému QI jsme se nemuseli my přizpůsobit systému, ale naopak jsme přizpůsobili systém novým firemním potřebám."

Pavel Bašista

IT manager
Alltoys spol. s r.o.

"Informační systém QI nám díky svému unikátnímu řešení pro distribuční společnosti usnadnil veškerou problematiku spojenou s příjmem a expedicí zboží. Bez QI bychom si chod našeho podnikání už neuměli ani představit!"

Pavel Kadlec

obchodní manažer
Ortéza s.r.o.

QI pomáhá velkoskladům v distribuci
 • precizním přehledem skladů
 • kvalitními podklady pro spedici
 • provázaností firemních středisek
 • automatickou tvorbou dokladů
 • evidencí pohybu zboží
 • napojením na b2b online obchodování
 • tvorbou dodacích listů

Účetní služby

„Našim klientům šetří QI čas a peníze. Nám pak zvyšuje počet spokojených zákazníků.“

Ing. Eva Burianová

obchodní a projektová
manažerka společnosti
ICM, S.R.O.

Případová studie

Obsažené aplikace
 • Oceňování a přeceňování pohledávek
 • Vícestranné zápočty
 • Odpisy pohledávek
 • Vzdálený přístup zákazníka k účetní agendě
 • Přímé pořizování dokladů
 • Komunikace se zákazníky
 • Off-line přenos dat

Projektová činnost

"Osobně na informačním systému QI nejvíce oceňuji, že mi umožňuje získat okamžité informace o aktuálním stavu a prognóze ekonomiky firmy."

Ing. Václav Kratochvíl

předseda představenstva
Moravia Consult Olomouc

Případová studie

Obsažené aplikace
 • Časové pohledy na projekty
 • Tvorba a hlídání rozpočtů
 • Grafické zobrazení průběhu projektu
 • Generování a kontrola akcí a úkolů
 • Zjištění vytíženosti kapacit
 • Porovnání plánovaného stavu se skutečností
 • Vyhodnocení z pohledu financí a kapacit

Správa prostor

"Našim cieľom je spokojný klient. Aby tomu tak bolo, musia byť vzťahy medzi správco a klientom transparentné. Vďaka modulu Správa priestorov Qi sa nám  darí tieto očakávania plniť.Správa priestorov Qi je komplexným systémom, ktorý je prínosom  pre všetkých zainteresovaných."

Ing. Věra Buláková

ředitelka společnosti
ŽS Bytos, s.r.o.

Případová studie

Obsažené aplikace
 • Komplexní přehled veškerých evidencí
 • Vysoká bezpečnost dat
 • Rychlé a snadné vyhledávání informací
 • Přístup k údajům odkudkoliv
 • Variabilní nastavení přístupových práv
 • Výstupy a reporty v různých variacích
 • Neustálá kontrola nad projekty
 • Aktivní podpora a servis

Vodohospodářství

"Zavedli jsme plně automatizovaný systém ve skladech, což znamená příjem, výdej a inventarizaci materiálu za použití čteček čárového kódu a zároveň rozšířili konsolidační sklady na stávajících jedenáct dodavatelů. Došlo k velice významnému snížení vlastních skladových zásob a ke každodenní úspoře času všech montérů při výdejích materiálu."

Ing. Zdeněk Procházka, LL.M.

ekonomický náměstek
Vodovody a kanalizace Vyškov

Případová studie

"Jednou z velkých výhod, které nám systém přináší, je skutečnost jediného salda a jednoho souboru obchodních partnerů. Párování úhrad a sledování pohledávek je tím pádem mnohem jednodušší“

Václav Skala

ekonomický manažer
CHEVAK Cheb, a.s.

Obsažené aplikace
 • Odběrná místa
 • Přihlášky a smlouvy
 • Vodoměry
 • Odečty na odběrných místech
 • Servis a údržba
 • Periodická fakturace spotřeby
 • Vyúčtování záloh

Výkup surovin

„Zpracováváme více jak 350.000 účetních dokladů. Vše se dělalo ručně. Od QI očekáváme hlavně eliminaci chyb vznikajících při ručním zadávání, zrychlení odbavení zákazníků a manažerské přehledy pro vedení společnosti.“

Bronislav Janeček

jednatel společnosti
Kovosteel, s.r.o.

Obsažené aplikace
 • tvorba výkupního listu
 • vazba na vážní systémy
 • evidence rozborových listů
 • tisky vážních lístků
 • výkupní ceníky včetně historie
 • zpracování podkladů pro evi
 • Rozdělování odpadů
 • výkupní skupiny

Zdravotnictví

"Chrudimská nemocnice poskytuje lůžkovou a ambulantní péči pro více jak sto tisíc lidí. Systém QI používáme pátým rokem. Systém musí být schopen přizpůsobit se zákazníkovi nikoliv naopak, což QI splňuje."

Bc. Eva Bartoňová

hlavní ekonomka
Chrudimská nemocnice

Obsažené aplikace
 • Sledování potřeby zdravotnického materiálu
 • Sledování toku zdravotnického materiálu
 • Žádanky na servis či materiál
 • Oddělené sledování provozních aktivit
Jak to funguje?

Jednoduše!

 • Jak začneme?

  Navrhneme nástroje pro Váš proces a strategii pro jejich spuštění

  Abychom zvolili nejvhodnější nástroje, bude konzultant pracovat s Vámi, aby porozuměl Vašemu byznysu, Vašim cílům a tomu, čeho chcete dosáhnout.
  Dále navrhneme strategii implementace, která umožní jednoduše uvést informační systém do užívání a zlepšit Vaše pracovní výkony.

  Vytvoříme Vám sestavu na míru

  Konzultant spolupracuje s týmem procesních specialistů (s daňovými poradci, manažery kvality, programátory, IT manažery). Společně sestaví moduly pro Vaše potřeby a využijí zkušeností z úspěšně implementovaných oborových řešení.

  Měříme a optimalizujeme

  Základem informačního systému je technologie, která byla vyvinuta s jediným cílem: zvládnout řídit postupy procesů a rozhodovat se na základě přesných a včasných informací. Sledujeme a měříme průběh vaší práce s informačním systémem a získané poznatky využíváme k jeho optimalizaci. Týmy specialistů proaktivně monitorují, upravují a zlepšují vaše postupy a nastavení informačního systému tak, aby bylo maximálně využito všech jeho možností.

  Reportujeme Vám výsledky

  Podrobné reporty ukazují, co dobře funguje. Měříme v průběhu celého spouštění, ale i poté. Přes informační centrum (helpdesk) můžete sledovat další vývoj a kroky při optimalizaci vašeho informačního systému.
  Nemusíte se obávat, všechny statistiky a data vám rádi podrobně vysvětlíme.

 • Přehled systému QI

  Důmyslná stavebnice

  Umožňujeme vám používat až 28 modulů a v nich na 300 obchodních jednotek. Vnitřní logika a propojení všech dat ale zůstanou zachovány, ať je výsledná sestava jakkoliv veliká. Podle potřeby procesů a jejich postupů Vám doporučíme moduly, které budete potřebovat a vy sami rozhodnete, které z nich využijete. Moduly a jednotky lze navíc podle potřeby kdykoliv přidat či ubrat.

  Platíte jen za to, co potřebujete

  Potřebujete do začátku něco jednoduššího a za rozumnou cenu? Potřebujete snížit počet licencí nebo přidat či odebrat určitý modul? Ano investujte jen do modulů, které skutečně využijete a navíc QI se dá jako jediný informační systém kdykoliv přifouknout či upustit.
  Našim klientům připravujeme individuální platební podmínky tak, aby to vždy vyhovovalo jejich současným potřebám a možnostem.

  Univerzální a přizpůsobivý

  QI je pro každého. Je takzvaně natahovací, takže funguje stejně dobře živnostníkům jako velkým korporacím. Stačí jen zvolit vhodnou sestavu modulů pro Vaše podnikání. Máme k dispozici oborově specializované aplikace nebo Vám připravíme sestavu přímo pro Váš obor a rozsah podnikání.

  Myslí za Vás

  QI ví. Ví a vše sleduje za vás. Účetní deníky, stav projektů, inventury skladu, plánované údržby... všechna data jsou systematicky ukládána. Vy si pohodlně sestavíte report libovolných informací a hned i vy víte, co se kde děje.

 • Moduly QI
 • Na čem to běží?

  Architektura?

  Architektura

  QI je objektový databázový systém (SQL).
  QI je postaveno na vícevrstvé architektuře, může mít až čtyři vrstvy.

  Tři základní jsou: databázový server(SQL), aplikační server a klient.

  Aplikační server QI může běžet na databázovém serveru, který již máte. Je navržen tak, aby nebyl závislý na jednom databázovém SQL serveru.

  Klient QI, který máte u sebe v počítači, Vám umožní připojit se do Vašeho systému kdekoliv na světě rychle a bezpečně.

  QI Builder

  QI-Builder

  Vývojový nástroj, díky kterému dokážeme bez jakýchkoliv omezení přizpůsobit systém QI každému zákazníkovi na míru. QI Builder umožňuje:

  1.  Modifikovat vzhled obrazovkových formulářů a tiskových výstupů.

  2.  Provádět databázové úpravy jako doplňování atributů, datových tříd a vazeb mezi nimi.

  3.  Tvořit nové pohledy na data.

  4.  Tvořit a upravovat algoritmy.

 • Přizpůsobivost a další výhody

  Firemní data v bezpečí

  Bezpečnost přístupu k datům chrání propracovaný systém přístupových práv. Třívrstvá architektura QI chrání data před ztrátou a poškozením.

  Snadné ovládání

  QI se ovládá podobně jako MS Office, používá i podobnou grafiku. Vkládání dat je rychlé, vyhledávání a třídění snadné.
  A každému zákazníkovi vkládáme do QI kompletní dokumentaci a nápovědu odpovídající jeho sestavě QI.

  QI se domluví s jinými softwary

  QI komunikuje s ostatními softwary, například MS Office, vážními systémy, CAD/CAM systémy apod. Data se navzájem propojují a je možné je tisknout či exportovat ve všech běžných formátech (.xls, .doc, .pdf a další ).

  Univerzální a přizpůsobivý systém

  Data do QI stačí vložit pouze jednou. Okamžitě se přenesou na všechny potřebné formuláře. To stejné platí při úpravách již vložených dat. Do vašeho QI se toho vejde mnohem víc a systém je stabilní, rychlý a stále aktuální.

 • Návratnost investice

  Podívejte se na případovou studii návratnosti investice u konkrétního zákazníka. Dokument je v PDF.

  Tokoz

Proč EXAS?

Dlouholeté zkušenosti při implementaci

1
Máme
mnohaleté
zkušenosti
2
Jsme zeměpisně flexibilní, zodpovědní
a pečliví

Nasloucháme Vašim potřebám

Nezahltíme Vás ihned desítkami zbytečných návrhů. Pozorně Vás vyslechneme a výsledkem je jedno komplexní řešení.

Navrhneme Vám ideální řešení

Setkali jsme se již s nejrůznějšími požadavky a máme dostatek zkušeností proto, abychom navrhli optimální a vyhovující řešení odpovídající Vaší stávající finanční situaci.

Naučíme Vás rozumět řeči IT

My známe svět IT, vy znáte Vaše potřeby. Pomůžeme Vám je přeložit do IT jazyka tak, aby komunikace s výrobci softwarů byla bezproblémová a časově či finančně nenáročná.

Máme zkušenosti v různých oborech

Spolupracujeme s partnerskou sítí informačního systému QI, v níž jsou zastoupeni specialisté na různé obory. Podíleli jsme se na 90 implementacích.

S námi budou Vaše data v bezpečí

Pomůžeme vám zvolit ty správné prostředky pro efektivní a bezpečný chod vašeho podnikání.

Postaráme se o Vás i v budoucnu

Implementací náš vztah s Vámi nekončí. Budeme Vaším partnerem, který Vám zajistí následnou podporu a budeme Vás i nadále informovat o novinkách ze světa IT a doporučovat možnosti, jak zefektivnit Vaši činnost a zvýšit výkon společnosti.

Kontaktní osoby

Kontakty

EXAS, spol. s r.o.

Sídlo firmy:

Čechyňská 419/14a
602 00 Brno

E-mail: exasexas.cz
WWW: www.exas.cz

IČ: 26934990
DIČ: CZ26934990
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně - oddíl C, vložka 46444.

Korespondenční adresa:

Liliová 61/23
746 01 Opava

Provozovna Praha:

Francouzská 454
101 00 Praha 10

Martin ZEISBERGER

vedení společnosti
Martin.Zeisbergerexas.cz

Irena VRASPÍROVÁ

obchod
Irena.Vraspirovaexas.cz

Helena MAŇÁKOVÁ

ekonomika
Helena.Manakovaexas.cz

Zbyněk MAHDAL

podpora
Zbynek.Mahdalexas.cz

top